صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر نقشه سایت

اشخاص

خودرو

مسولیت

آتش سوزی

بیمه های مهندسی

باربری

بیمه های خاص

اسلایدر 1 اسلاید 2 اسلایدر 3
سامانه آموزشی سامانه دعوت به همکاری سامانه صدور آنلاین بیمه
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="500pt" height="500pt" viewBox="0 0 500 500" version="1.1"> <g id="surface1"> <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:#FFFFFF;fill-opacity:1;" d="M 90.835938 62.625 L 62.625 90.835938 L 219.804688 248.015625 L 61.695313 406.4375 L 89.597656 434.335938 L 248.015625 276.226563 L 406.125 434.335938 L 434.335938 406.125 L 276.226563 248.015625 L 433.40625 90.835938 L 405.195313 62.625 L 248.015625 219.804688 Z "/> </g> </svg> درباره کارگزاری بیمه <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="208pt" height="208pt" viewBox="0 0 208 208" version="1.1"> <g id="surface1"> <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:#9A5F5F;fill-opacity:1;" d="M 90.359375 7.632813 L 85.929688 35.699219 C 79.1875 37.363281 72.753906 39.855469 66.96875 43.332031 L 43.824219 26.835938 L 27.082031 43.578125 L 43.332031 66.722656 C 39.824219 72.539063 37.148438 78.910156 35.453125 85.683594 L 7.632813 90.359375 L 7.632813 113.996094 L 35.453125 118.921875 C 37.148438 125.691406 39.824219 132.0625 43.332031 137.878906 L 26.835938 161.023438 L 43.578125 177.765625 L 66.722656 161.515625 C 72.507813 164.992188 78.941406 167.484375 85.683594 169.148438 L 90.359375 197.214844 L 113.996094 197.214844 L 119.167969 169.148438 C 125.875 167.453125 132.125 164.777344 137.878906 161.269531 L 161.269531 177.765625 L 178.011719 161.023438 L 161.269531 137.878906 C 164.714844 132.125 167.484375 125.84375 169.148438 119.167969 L 197.214844 113.996094 L 197.214844 90.359375 L 169.148438 85.683594 C 167.484375 79.003906 164.714844 72.726563 161.269531 66.96875 L 177.765625 43.578125 L 161.023438 26.835938 L 137.878906 43.578125 C 132.125 40.101563 125.660156 37.394531 118.921875 35.699219 L 113.996094 7.632813 Z M 102.425781 50.964844 C 130.832031 50.964844 153.882813 74.015625 153.882813 102.425781 C 153.882813 130.832031 130.832031 153.882813 102.425781 153.882813 C 74.015625 153.882813 50.964844 130.800781 50.964844 102.425781 C 50.964844 74.046875 74.015625 50.964844 102.425781 50.964844 Z M 102.425781 63.523438 C 81.003906 63.523438 63.523438 81.003906 63.523438 102.425781 C 63.523438 123.84375 81.003906 141.324219 102.425781 141.324219 C 123.84375 141.324219 141.324219 123.84375 141.324219 102.425781 C 141.324219 81.003906 123.84375 63.523438 102.425781 63.523438 Z M 102.179688 86.175781 C 111.195313 86.175781 118.675781 93.375 118.675781 102.425781 C 118.675781 111.441406 111.195313 118.675781 102.179688 118.675781 C 93.160156 118.675781 85.929688 111.441406 85.929688 102.425781 C 85.929688 93.375 93.160156 86.175781 102.179688 86.175781 Z "/> </g> </svg> تعاریف و اصطلاحات

کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ بر اساس مفاد آیین نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم (شماره ۹۲، مصوب شورای عالی بیمه) مجوز همکاری خود با کلیه شرکت‌های بیمه را دریافت نموده است. این کارگزاری با در اختیار داشتن قراردادهای مختلف منجمله برخی قراردادهای کشوری شبکه گسترده از بازاریابان فعال در کل کشور را ایجاد نموده است و با توجه به اینکه تا کنون این مجموعه به ارائه مستقیم بیمه توسط همکاران فروش و یا نمایندگان طرف قرارداد پرداخته است تصمیم بر آن دارد جهت رفاه حال بیمه گذاران خود و همینطور مشتریان بالقوه این کارگزاری اقدام به ایجاد وب سایتی جهت بازاریابی و فروش آنلاین محصولات بیمه ای نمایید.

بیشتر <p><br>هدف ما این است تا با بسیج کلیه منابع و امکانات این کارگزاری به همچنین با به کارگیری نیروهای متخصص و کارشناسان و مشاوران حرفه ای به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر و شایسته&zwnj;تر به بیمه&zwnj;گزاران خود از هر یک از شرکتهای بیمه گر اصلح و همچنین سرعت بخشیدن به رشد و توسعه این صنعت مهم و نقش آفرین اقتصادی کشور، افزایش بهره&zwnj;وری و رشد کمی و کیفی آن می باشد.<br><br>کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ با تأکید بر مشتری&zwnj;مداری همواره می&zwnj;کوشد تا با ارائه اطلاعات دقیق ، شفاف و بی&zwnj;طرفانه ، امکان مقایسه سریع خدمات شرکتهای بیمه را بر اساس آخرین وضعیت آن شرکتها در صنعت برای بیمه گذاران خود به جهت خرید آسان تر با دریافت خدمات بهتر فراهم آورد.<br><br>سایت کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ یک سامانه استعلام قیمت، خرید و ثبت نام بیمه در کنار فعالیت میدانی این کارگزاری می باشد. افراد با مراجعه به وب سایت کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ میتوانند قیمت و کیفیت شرکت های بیمه گر مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مقایسه کنند. افراد در وب سایت کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ پس از بررسی می توانند به خرید بیمه مورد نظر خود اقدام نمایند و در کمترین زمان در گام اول در سطح شهر مشهد و در گام های بعدی در کلان شهرها و در نهایت به فضل الهی در کل کشور در محل مورد انتخاب تحویل بگیرند.</p>

یمه گذار محترم یا کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ به دقت ملاحظه فرمائید. استفاده از تمامی خدمات کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵، به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین استفاده از خدمات مورد نیاز بیمه ای می‌باشد. کلیه اصول، رویه‏‌ها، محتواهای تولیدی و خدمات ارائه شده در کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقررات و مصوبات بیمه مرکزی ج.ا.ا، قانون تجارت ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می‌باشد و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است، بنابراین عمل به قوانین و مقررات سایت به عنوان یک قرارداد الزامی است.

بیشتر <p>بخش اول: مقدمه<br><br>بیمه گذار محترم یا کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ به دقت ملاحظه فرمائید. استفاده از تمامی خدمات کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵، به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین استفاده از خدمات مورد نیاز بیمه ای می&zwnj;باشد. کلیه اصول، رویه&rlm;&zwnj;ها، محتواهای تولیدی و خدمات ارائه شده در کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقررات و مصوبات بیمه مرکزی ج.ا.ا، &nbsp;قانون تجارت ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می&zwnj;باشد و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است، بنابراین عمل به قوانین و مقررات سایت به عنوان یک قرارداد الزامی است.<br><br>بخش دوم: تعاریف و اصطلاحات عمومی<br><br>&bull; تعریف کاربر یا بیمه&zwnj;گذار:<br><br>شخص حقیقی یا حقوقی است که با استفاده از اطلاعات شخصی خود نسبت به ثبت سفارش یا هر گونه استفاده از خدمات کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ اقدام می&zwnj;کند. بیمه&zwnj;گذار یا کاربر طرف تعهد بیمه&zwnj;گر است و با پرداخت حق بیمه جان، مال و مسئولیت خود یا دیگری را برای مدت مشخص و معینی، تحت پوشش بیمه قرار می&zwnj;دهد.<br><br>&bull; تعریف بیمه&zwnj;گر:<br><br>بیمه&zwnj;گر شخصی حقوقی است، که برای ارائه خدمات و محصولات بیمه&zwnj;ای، دارای مجوز رسمی از &quot;بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران&quot; می&zwnj;باشد و در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه&zwnj;گذار، تعهد جبـران خسارات و یا پرداخت غرامات ناشی از حوادث احتمالی طبق شرایط مقــرر در بیمه&zwnj;نامه را به عهده می&zwnj;گیرد.<br><br>&bull; تعریف بیمه شده:<br><br>مورد بیمه شده، شیء یا شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه نامه برای آن، موجب انعقاد بیمه نامه می&zwnj;گردد.<br><br>&bull; تعریف محصول:<br><br>به هرگونه خدمتی اعم از بیمه نامه، مشاوره و... اطلاق می&zwnj;شود که از جانب وب&zwnj;سایت کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ به کاربر ارائه شده و در ازای آن وجهی دریافت می&zwnj;شود.<br><br>کارگزار یا دلال رسمی بیمه:<br>شخصی حقیقی یا حقوقی است که بر اساس مفاد آیین نامه شماره ۹۲، مصوب شورای عالی بیمه مجوز همکاری با کلیه شرکتهای بیمه را داراست<br><br>بخش سوم: شرایط اختصاصی<br><br>1. استفاده مشتریان از خدمات کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ به معنی پذیرش قوانین و مقررات مذکور می&zwnj;باشد.<br><br>2. محصولاتی که در کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ به فروش می&zwnj;رسند، منحصر به بیمه&zwnj;نامه&zwnj;های مختلف هستند.بنابراین هر بیمه&zwnj;نامه که از این وب&zwnj;سایت خریداری می&zwnj;شود، تابع شرایط عمومی و اختصاصی آن بیمه&zwnj;نامه است که توسط شرکت بیمه&zwnj; مورد تایید &quot;بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران&quot; صادر می&zwnj;شود.<br><br>3. تمامی قیمت&zwnj;های ارائه شده از طرف شرکت بیمه اعلام می&zwnj;شوند، بنابراین به محض دریافت ابلاغیه از شرکت بیمه&zwnj; مورد تایید &quot;بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران&quot;، حتی پس از پرداخت هزینه توسط مشتری و قبل از صدور بیمه&zwnj;نامه، این کارگزاری موظف به اعمال تغییرات می&zwnj;باشد و در مواردی که مغایرت قیمت بین حق بیمه و مبلغ پرداختی کاربر وجود داشته باشد، کاربر موظف به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود.<br><br>4. در صورت انصراف کاربر از دریافت بیمه&zwnj;نامه، اگر بیمه درخواستی مشتری صادر نشده باشد، مبلغ پرداختی طی 72 ساعت کاری عودت داده می&zwnj;شود در غیر اینصورت اگر بیمه درخواستی مشتری صادر شده باشد، ملزم به رعایت قوانین داخلی شرکت صادرکننده&zwnj;ی بیمه&zwnj;نامه و شرایط فسخ بیمه نامه می&zwnj;باشد.<br><br>5. اگر بیمه&zwnj;نامه فعلی بیمه&zwnj;گذار دارای الحاقیه باشد، کاربر ملزم به ورود اطلاعات الحاقیه بوده و در مواردی که می&zwnj;بایست تصویر بیمه&zwnj;نامه در وبسایت بارگذاری شود، تصویر الحاقیه نیز به همراه بیمه نامه بارگزاری شود.<br><br>6. باتوجه به این که این وبسایت یک بستر آنلاین جهت فروش انواع بیمه&zwnj;نامه و خدمات بیمه&zwnj;ای است، مسئولیت ارائه اطلاعات صحیح برای صدور بیمه&zwnj;نامه بر عهده&zwnj;ی کاربر است. لذا مسئولیت هرگونه اشتباه در ورود اطلاعات که منتهی به صدور اشتباهِ بیمه&zwnj;نامه و در نتیجه ضرر و زیان کاربر یا کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ شود، بر عهده کاربر است. همچنین در فروش تلفنی، در صورتی که کاربر اطلاعات را به صورت صحیح ارائه کند اما کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ در ورود اطلاعات وی دچار اشتباه شود، مسئولیت آن با خود کارگزاری خواهد بود. در این صورت، کاربر باید ظرف 48 ساعت اشتباه صورت گرفته در ورود اطلاعات به بیمه نامه را کتبا به دیجی بیمه متذکر شده و درخواست اصلاح بیمه نامه و صدور الحاقیه را اعلام کند. در صورتی که کاربر این کار را انجام ندهد، وی می&zwnj;پذیرد که مسئولیت اشتباه بعد 48 ساعت از کارگزاری رسمی بیمه ساقط و به وی منتقل خواهد شد.<br><br>&nbsp;7. در صورتی که کاربر در ساعات اداری اقدام به خرید بیمه&zwnj;نامه شخص ثالث از کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ کند، در صورت صحت اطلاعات کاربر و عدم بروز مشکل در سامانه صدور شرکت بیمه، بیمه&zwnj;نامه&zwnj; در همان روز صادر می&zwnj;شود. همچنین در صورت خرید بیمه&zwnj;نامه در ساعات غیر اداری، کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۳۵ موظف به صدور بیمه&zwnj;نامه در اولین روز کاری بعد از خرید می باشد.</p>

آخرین اخبار

پاداشهای سازمانی 1399/06/17 پاداشهای سازمانی پاداشهای در نظر گرفته شده جهت اعضاء سازمان از ابتدای شهریور ماه 1399 بیشتر جوایز همکاران برتر 1399/06/17 جوایز همکاران برتر جوایز در نظر گرفته شده برای نفرات برتر سازمان تا پایان سال 1399 بیشتر مشاهده همه

یادآوری بیمه

بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین