صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه البرز

رئیس هیئت مدیره

مجید علی پناهی

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن پورکیانی

اعضای اصلی هیئت مدیره

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نمایندگی مجید نادری

دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی محسن پورکیانی

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با نمایندگی حمیدرضا توسلی

شرکت گروه مالی ملت با نمایندگی مجید علی پناهی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری

بیمه البرز
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین