صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه آسیا

مدیر عامل

مسعود بادین

رئیس هیئت مدیره

فضل اله معظمی

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود بادین

اعضای اصلی هیئت مدیره

فضل اله معظمی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت با نمایندگی مسعود بادین

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

شرکت ستاره عمران زمین با نمایندگی مهدی شریفی
شرکت صبا میهن با نمایندگی بهروز ناظمی

بیمه آسیا
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین