صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه اتکایی ایرانیان

مدیر عامل

سید محمد آسوده خلجانی

قائم مقام مدیر عامل

محمد میهن یار

رئیس هیئت مدیره

رسول سعدی

نایب رئیس هیئت مدیره

سید محمد آسوده خلجانی

اعضای اصلی هیئت مدیره

سید محمد آسوده خلجانی

حجت پوستین چی

محمد میهن یار

رسول سعدی

روح اله رهنما فلاورجانی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

مجتبی کباری

نوشین تقی ختائی

بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین