صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه پارسیان

مدیر عامل

هادی اویار حسین

رئیس هیئت مدیره

کورش پرویزیان

نایب رئیس هیئت مدیره

هادی اویار حسین

اعضای اصلی هیئت مدیره

شرکت لیزینگ پارسیان با نمایندگی کورش پرویزیان

شرکت صبا تامین پارسیان با نمایندگی محمود تدین

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر با نمایندگی علی مدرسی نیا یزدی

گروه مالی بانک پارسیان با نمایندگی هادی اویار حسین

بانک پارسیان با نمایندگی نادر صفاجو

شماره تلفن

8259

روابط عمومی

42169341

بیمه پارسیان
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین