صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه پارسارگاد

مدیر عامل

معصوم ضمیری

رئیس هیئت مدیره

مجید قاسمی

نایب رئیس هیئت مدیره

معصوم ضمیری

اعضای اصلی هیئت مدیره

معصوم ضمیری

احمد شفیعی هنجنی

ابوالقاسم دباغ

پیروز باستانی

بانک پاسارگاد با نمایندگی مجید قاسمی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد

شماره تلفن

88980515-32 , 88984051-59

روابط عمومی

88983531

بیمه پارسارگاد
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین