صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه تجارت نو

مدیر عامل

نیما نوراللهی

رئیس هیئت مدیره

احسان مرادی

نایب رئیس هیئت مدیره

سیدمحمد میرمحمدی کوشکنو

اعضای اصلی هیئت مدیره

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به نمایندگی سیدمحمد میرمحمدی کوشکنو

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت تدبیرگران فردای امید با نمایندگی نیما نوراللهی

شرکت پست بانک ایران با نمایندگی داود کریمی

شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان با نمایندگی احسان مرادی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

شرکت بین المللی عمران رضوی به نمایندگی یوسف پاشانژاد

شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان

شماره تلفن

26423415

روابط عمومی

74528

بیمه تجارت نو
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین