صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه توسعه

مدیر عامل

سعید افشاری

رئیس هیئت مدیره

خلیل خلیل زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

پدرام خلیل‌زاده

اعضای اصلی هیئت مدیره

شرکت شادان شهر باختر با نمایندگی قدرت اله اسدی

شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان با نمایندگی پدرام خلیل‌زاده

موسسه اعتباری توسعه با نمایندگی خلیل خلیل‌زاده

شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران با نمایندگی احمد دارابی

شرکت بازرگانی تجارت نوین عالی با نمایندگی سعید افشاری

اعضا علی البدل هیئت مدیره

شرکت طرح و توسعه ابنیه پایدار با نمایندگی سید بهمن سید زارع

شرکت بهکار ساختمان آسیا

شماره تلفن

6ـ88887020

روابط عمومی

88881635

بیمه توسعه
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین