صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه حکمت صبا

مدیر عامل

غلامحسین چایچی نصرتی

رئیس هیئت مدیره

عباس عسکرزاده

نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا متولی

اعضای اصلی هیئت مدیره

عباس عسکرزاده

غلامحسین چایچی نصرتی

حمیدرضا متولی

شرکت مهندسی پیما عمران نیرو با نمایندگی مسعود هاشمی طباطبایی

بانک حکمت ایرانیان با نمایندگی نیما مومنی زاده

اعضا علی البدل هیئت مدیره

شرکت خدمات هواپیمایی کاسپین

علی شعبانی

شماره تلفن

021-41395000

روابط عمومی

021-41395000

بیمه حکمت صبا
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین