صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه دانا

مدیر عامل

ابراهیم کاردگر

قائم مقام مدیر عامل

حسین حسینی

رئیس هیئت مدیره

عبدالحسین پهلوان

نایب رئیس هیئت مدیره

ابراهیم کاردگر

اعضای اصلی هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان با نمایندگی عبدالحسین پهلوان

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی با نمایندگی اسماعیل مهدوی نیا

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان با نمایندگی ابراهیم کاردگر

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین با نمایندگی موسی رضائی میرقائد

شرکت هامون شمال با نمایندگی سعید شیرزادی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

شماره تلفن

88770971-80

روابط عمومی

88777716-18

بیمه دانا
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین