صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه دی

مدیر عامل

محمدرضا کشاورز

رئیس هیئت مدیره

عباسعلی بنی‌صفّار

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا کشاورز

اعضای اصلی هیئت مدیره

شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی با نمایندگی عباسعلی بنی‌صفّار

شرکت تجارت گستر فرداد با نمایندگی محمدرضا کشاورز

شرکت لیزینگ دی با نمایندگی مجتبی حیدری

بانک دی با نمایندگی محمد کاشانی

شرکت آتیه سازان دی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

ندارد

شماره تلفن

2313

روابط عمومی

23131260

بیمه دی
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین