صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه رازی

مدیر عامل

سیدمجید بختیاری

رئیس هیئت مدیره

بهمن یزدخواستی

نایب رئیس هیئت مدیره

افشین تیرداد لسکوکلایه

اعضای اصلی هیئت مدیره

افشین تیرداد لسکوکلایه

بهمن یزدخواستی

طهماسب مظاهری خورزنی

سیدمجید بختیاری

امیر رضا واعظی آشتیانی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

ندارد

شماره تلفن

86757000

روابط عمومی

86757302

بیمه رازی
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین