صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه زندگی خاورمیانه

مدیر عامل

مهدی نوروزی

رئیس هیئت مدیره

محمدابراهیم امین

نایب رئیس هیئت مدیره

سیدحسین سلیمی

اعضای اصلی هیئت مدیره

پرویز عقیلی کرمانی

عبداله فاتح

خسرو اسمعیل زاده

هادی برخوردار

سیدحسین سلیمی

سیداحمد احمدی هاشمی

شرکت بانک خاورمیانه با نمایندگی محمدابراهیم امین

اعضا علی البدل هیئت مدیره

مصطفی امید قائمی

شرکت آسفالت طوس

شماره تلفن

41363000

روابط عمومی

41363160

بیمه زندگی خاورمیانه
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین