صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه سرمد

مدیر عامل

مهدی مهدوی

رئیس هیئت مدیره

مجتبی کاتب

نایب رئیس هیئت مدیره

پرویز مقدسی

اعضای اصلی هیئت مدیره

مجتبی کاتب

پرویز مقدسی

امیر مهدی امینیان

اکبر عباسی ملکی

سیدمحمد یمنی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

پرویز توسلی

مهدی مهدوی

شماره تلفن

43963

روابط عمومی

43954107

بیمه سرمد
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین