صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه سینا

مدیر عامل

رضا جعفری

قائم مقام مدیر عامل

احمد جوادی پور

رئیس هیئت مدیره

امیررضا خسروی

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا جعفری

اعضای اصلی هیئت مدیره

لیزینگ جامع سینا با نمایندگی عبدالامین خدائی نساج

بنیاد علوی با نمایندگی احمد جوادی پور

شرکت آسان پرداخت پرشین با نمایندگی امیررضا خسروی

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با نمایندگی رضا جعفری

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی  با نمایندگی حسن صنعتی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با نمایندگی محمدعلی جمالی

خسرو ناظمیان

رئیس هیئت مدیره

مجتبی کاتب

نایب رئیس هیئت مدیره

پرویز مقدسی

اعضای اصلی هیئت مدیره

مجتبی کاتب

پرویز مقدسی

امیر مهدی امینیان

اکبر عباسی ملکی

سیدمحمد یمنی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

پرویز توسلی

مهدی مهدوی

بیمه سینا
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین