صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه کارآفرین

مدیر عامل

محمد حیدری

قائم مقام مدیر عامل

غلامعلی غلامی

رئیس هیئت مدیره

عزیزاله مصلحی مصلح آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد احمدی

اعضای اصلی هیئت مدیره

علی آزاد

محمد احمدی

حمید تهرانفر

نادر حسن زاده

مهدی سیف علیشاهی

غلامعلی غلامی

عزیزاله مصلحی مصلح آبادی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

عبدالمحمود ضرابی

عطاءاله بابائی

شماره تلفن

42563000

روابط عمومی

88706596

بیمه کارآفرین
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین