صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه ملت

مدیر عامل

اسماعیل دلفراز

رئیس هیئت مدیره

بهروز اسدنژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید رضا منجی

اعضای اصلی هیئت مدیره

حمید رضا منجی

اسماعیل دلفراز

معصومه معصوم بیگی

سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد

بهروز اسدنژاد

اعضا علی البدل هیئت مدیره

قاسم رمضان پور

داود قاسمپور دیزجی

شماره تلفن

88878471

روابط عمومی

88791001

بیمه ملت
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین