صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
کارگاه ها و همایش 1399/06/29 زمان برگزاری کارگاه ها و همایش سازمان مربوط به مهر ماه کارگاه ها و همایش

ضمن تشکر و قدردانی از تمامی همکارانم در سازمان فروش و مشاوره آسا خصوصاً جناب آقای حسن زاده راهبر توانمند و با نگرش سازمان و همچنین لیدر های قدرتمند سازمان برنامه کارگاه های آموزشی و همایش مهر ماه به شرح ذیل می باشد.

 عنوان کارگاه آموزشی


 تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی


 زمان و محل برگزاری کارگاه آموزشی

 افراد متقاضی(3+)


 پنج شنبه 1399/07/10


 از ساعت 9 الی 12/ در محل دفتر کارگزاری

 نماینده فروش(6+)/ بج فیروزه ای


 جمعه 1399/07/18


 از ساعت 9 الی 14/ در محل دفتر کارگزاری

 مشاور(12+)/ بج سبز


 پنج شنبه 1399/07/24


 از ساعت 9 الی 17/ در محل دفتر کارگزاری

 مربی آموزش(30+)/ بج بنفش


 جمعه 1399/08/02


 از ساعت 9 الی 19/ مکان کارگاه اعلام می گردد

 مدیر آموزش(60+) / بج سرمه ای


 جمعه 1399/08/02


 از ساعت 9 الی 19/ مکان کارگاه اعلام می گردد

ضمنا کارگاه های مدیر آموزش(60+) و مدیر ارشد آموزش(120+) مربوط به همکارانی که در همایش قبل بج سینه خود را دریافت کردن این جمعه 1399/07/04 برگزار خواهد گردید

همایش مربوط به شهریور ماه در تاریخ چهارشنبه 1399/07/09 از ساعت 17 الی 20 در سالن شهید حاتمی واقع در فرامرز عباسی 3 با رعایت پروتکلهای بهداشتی و در فضای مناسب برگزار خواهد گردید

ضمنا در صورت دریافت مجوز از اداره بهداشت همایش بعدی و جشن یک سالگی پلن آموزشی در تاریخ پنج شنبه 1399/08/08 با رعایت پروتکلهای بهداشتی و در فضای مناسب برگزار خواهد گردید

جوایز همکاران برتر جوایز همکاران برتر پاداشهای سازمانی پاداشهای سازمانی پیش به سوی همایش بزرگ 1399/08/07 پیش به سوی همایش بزرگ 1399/08/07